top of page

         Adwokat w Park Ridge, IL

     Bankructwo Rozdział 7

Adres:

1420 N. Renaissance Dr.

  (Northwest Highway)

          Pokój 301-D

   Park Ridge, IL 60068

Pytania?

Dzwoń: (847) 699-7500

Praktyka Bankructwa od:                1992r

Mówimy po Polsku i Angielsku

REFERENCJE

 

Law Office of D Podkowa got my life back. I no longer have any debt. I am very happy and satified with the work. I highly recommend this office.


Kancelaria D Podkowy przywróciła mi życie. Nie mam już żadnego zadłużenia. Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z pracy. Gorąco polecam to biuro.

Robert W.
Elmwood Park, IL

 

This law office is great! Mr. Podkowa explains everything in "plain English" (they also are fluent in Polish). The fee is very reasonable and the entire process is as simple and stress free, as it is possible under the circumstances (Chapter 7). I would highly recommend him as a lawyer.


Ta kancelaria jest wspaniała. Pan Podkowa wszystko wyjaśnił w "prostym języku angielskim"
(ale także mówią biegle w języku Polskim).Opłata jest bardzo rozsądna, a cały proces jest tak prosty i bezstresowy, jak to jest możliwe w danych okolicznościach (rozdział 7). Gorąco polecam go jako prawnika.

Jeremi B.
Lake Villa, IL


Daniel Podkowa saved me from my credit card problems and hospital bills. I was able to keep my car and house. I highly recommend his Law Office . He took the time to understand my situation.  Also, his personnel is very friendly. He personally guided me through every step of the way and my bankruptcy went very smoothly as a result. I can say that at that point " I'm very happy camper!!!!!!".

 
Daniel Podkowa uratował mnie od moich problemów kart kredytowych i rachunków szpitalnych. Byłam w stanie zatrzymać swój samochód i dom. Gorąco polecam jego Kancelarie. Poświecił czas, aby zrozumieć moją sytuację. Ponadto, jego personel jest bardzo przyjazny. Osobiście prowadził mnie przez cały proces na mojej  drodze do bankructwa i poszło wszystko sprawnie. Mogę powiedzieć, że w tym momencie: "Jestem bardzo szczęśliwa!!".

Kasia S.
Des Plaines, IL

 

In just a few short words I can say that his help with the bankruptcy was great from the beginning to the end. Also the the personnel who was helping me during entire process was just great. I would recommend his Law Firm to anyone who is in the same situation as I was just a few weeks ago. Thank you

 

W zaledwie kilku krótkich słowach mogę powiedzieć, że jego pomoc z bankructwem była świetna od początku do końca. Również personel, który pomagał mi w trakcie całego procesu był po prostu wspaniały. Polecam jego Kancelarię dla każdego, kto jest w takiej samej sytuacji jak ja, w ktorej byłam zaledwie kilka tygodni temu. Dziękuję

Sylvia B.

Oswego, IL


Referencje ze strony : www.yelp.com

Aby umówić się na spotkanie, dzwoń:

(847) 699-7500

Twoja Droga Do FiNANSOWEJ WOLNOŚCI

                        Zaczyna Się Tutaj

Jesteśmy jedną z najstarszych Kancelarii Prawnych zajmującą się Bankructwem

ADWOKAT - ROZDZIAŁ 7 BANKRUCTWO - PARK RIDGE, IL

bottom of page